1000 röster om Mora

Workshops

I början av maj genomfördes två workshops med ett 100-tal deltagare som representerar Mora på olika sätt. I deltagarlistan befann sig även några representanter från våra grannkommuner. Syftet med workshoparna var att skapa ett engagemang kring varumärkesarbetet och få ihop ett bra underlag till varumärkesplattformen. I grupper fick deltagarna diskutera frågorna:

  • Vad med Mora gör oss stolta och en sak som inte gör oss så stolta?
  • Vad har Mora som lockar nya företag och nya invånare?
  • Om Mora vore en person, hur skulle du beskriva den (Intressen, utseende, egenskaper med mera)?

På länken till höger kan du läsa en sammanfattande rapport från båda workshoparna.

Den 1 juni genomfördes workshop med gymnasieelever från S:T Mikaelskolan.

I grupper fick deltagarna diskutera frågorna:

  • Om du skulle berätta för en vän om Mora, vad skulle du berätta? – Skriv en sak som är negativt.
  • Hur kan vi göra Mora mer attraktivt för unga?
  • Om Mora vore en person, hur skulle du beskriva den?

På länken till höger kan du läsa en sammanfattande rapport från elevernas workshoparna.

Varumärkesundersökning

I början av 2015 genomfördes en webbundersökning för att få en bredare bild av hur människor i Sverige uppfattar Mora idag. Totalt svarade 1032 personer på frågor om Mora.

Undersökningen pågick under perioden 5–14 mars och vi frågade 52 invånare i Mora, 101 invånare i Dalarnas län samt 931 invånare i övriga Sverige om deras bild av Mora.

I högermarginalen kan du ta del av hela undersökningen.

Läs mer

Varumärkesundersökningen:

Dela på:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin