Author: Anna Hed

Under hösten 2016 kommer Mora kommun att vara med i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Här har 1 200 morabor chansen att...

Att flyget nu lyfter från Mora/Siljan flygplats till Arlanda i början av november ser jag som en viktig faktor för...

Att flyget nu planerar att kunna lyfta från Mora/Siljan flygplats till Arlanda i oktober ser jag som en viktig del...