Bredband öppnar Mora mot världen

Bredband öppnar Mora mot världen

Ett utbyggt stadsnät är en service som ger ökad valfrihet och produktivitet samt ett mer hållbart samhälle. Mora kommun investerar därför 80 miljoner kronor i kommunens stadsnät.

När jag säger att bredband är en demokratifråga är det många som skakar på huvudet och undrar vad jag menar med det? Men vill vi ha en levande landsbygd där människor kan bo, arbeta och följa med i den tekniska utvecklingen måste vi satsa på att bygga ut fiber till våra medborgare.

Ett snabbt och pålitligt bredband bidrar både till utvecklingen av ett hållbart samhälle och till en ökad produktivitet och innovationskraft. Något som är nödvändigt för att Mora som plats ska kunna fortsätta att utvecklas.

Utbyggnaden är dessutom viktig för att kunna utveckla kommunens e-hälsa. Det innebär att vi planerar för att framtidens vård och omsorg fungerar samt att den förbättras med hjälp av olika e-tjänster. Vi vill till exempel kunna använda modern digital teknik för att våra äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt.

Kommunens mål är att minst 90 procent av alla företag och hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till Mora kommuns stadsnät senast år 2020. Detta innebär tillgång till IT-tjänster, telefoni, TV-tjänster och internet med hastigheter upp till 1000 Mbit per sekund och med en lägre månadskostnad jämfört med vad de flesta har idag. Vad innebär 1000 Mbit per sekund? Jo till exempel att det tar 10 – 15 sekunder att ladda ner en långfilm med hastigheten 1000 Mbit/s. Medan har du 100 Mbit/s tar det cirka 2 minuter och med 10 Mbit/s får du vänta i ungefär 20 minuter.

”Bara i år ger vi cirka 1500 hushåll i Mora möjlighet att ansluta sig till stadsnätet.”

Moras stadsnät når idag alla områden i kommunen som har mer än 50 hushåll. Nu återstår att ansluta fastigheterna. För att vi ska nå målet ska 5500 villor, ett hundratal företag samt ett antal hyreshus och bostadsrättsföreningar anslutas fram till 2020. Nu ökar vi takten och det innebär att stadsnätet byggs ut i etapper. Vill du veta mer om Moras stadsnät, vad det kostar och när du har möjlighet att ansluta dig? Gå då in på www.mora.se/bredband eller lämna en intresseanmälan på www.anslut.mora.se.

Utifrån detta menar jag att bredband är en demokratifråga och en självklar och drivande kraft i förverkligandet av Mora som en attraktiv plats att leva, verka och besöka.

Bredbandsmål för Mora kommun
Målbilden är densamma som för regeringen, att 90 procent av hushållen och företagen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Delmål för Mora kommuns stadsnät 2020

 • 99 procent av all offentlig verksamhet ska vara ansluten med möjlighet till minst 100 Mbit/s.
 • Av kommunen kontrollerade fastighetsbolag ska 95 procent av hushållen vara anslutna och ha tillgång till 100Mbit/s
 • 90 procent av företagen ska ha tillgång till 100 Mbit/s.
 • Samtliga hushåll, företag anslutna till stadsnätet ska ha möjlighet att få tillgång till kapaciteter på över 250 Mbit/s.
Daniel Nylén
Daniel Nylén
daniel.nylen@mora.se

Stadsnätschef i Mora kommun

2 Comments
 • Yngve
  Posted at 15:28h, 09 november

  Stå för dina uttalanden och låt ALLA på landsbygden få bredband och inte bara utvalda hushåll. Det är inte demokrati.

  ”När jag säger att bredband är en demokratifråga är det många som skakar på huvudet och undrar vad jag menar med det? Men vill vi ha en levande landsbygd där människor kan bo, arbeta och följa med i den tekniska utvecklingen måste vi satsa på att bygga ut fiber till våra medborgare.”

 • Daniel Nylén
  Posted at 08:23h, 10 november

  Hej Yngve

  Kommunfullmäktige i Mora kommun har fattat ett beslut att fram till 2020, ge 90 procent av hushåll och företag tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s. Kommunstyrelsen i Mora kommun har beslutat att arbeta efter en handlingsplan för att nå målet. När kommunen bygger ut stadsnätet i ett område ansluts alla som väljer att ansluta sig i just det aktuella området. Som du förstår så kan kommunen inte bygga överallt på en gång utan behöver åren fram till 2020 för att nå målet. När det finns möjligheter att ansluta enskilda hushåll eller delar av ett område så görs det i den mån det går, det kan till exempel vara i samband med en samförläggning med fjärrvärme eller elledningar.

  M.v.h.

  Daniel Nylén
  Stadsnätschef

Post A Comment