Varumärkesresan

Häng med på Moras varumärkesresa 

Nu ska vi locka fler besökare och inflyttare till oss.

En av anledningarna till att jag kom till just Mora är det starka och välkända varumärket. Och jag tror att det kan bli ännu starkare och kanske också tydligare. Runt omkring oss ser vi mer och mer konkurrens. Internationaliseringen ställer dessutom allt högre krav på vår konkurrensförmåga, en stark identitet och tydliga erbjudanden. Mora ska ha en långsiktig hållbar samhällsutveckling med för att utveckla platsen vidare.

Under 2015 kommer vi på Mora kommun, med hjälp av alla som lever och verkar i Mora, göra ett omfattande varumärkesarbete som ska stärka, utveckla och marknadsföra Mora.

Syftet med varumärkesarbetet är att ta fram en ”verktygslåda” för att utveckla och marknadsföra Mora. Vi vill höra dina synpunkter och få idéer till hur vi kan locka fler besökare och inflyttare till Mora. Kommentera gärna bloggen nedan eller ge din bild av Mora här »

Varumärkesarbete bli en så kallad varumärkesplattform, en grafisk profil och en marknadsförings- och aktivitetsplan – allt för att nå en målbild där Mora är en knutpunkt med en positiv utveckling. För mig så är det viktigast att resultatet blir konkret och att det inte är beroende av några eldsjälar utan att det lever vidare av sig själv. Så bra ska det vara. Nu ber jag dig att hjälpa till och utveckla Mora i rätt riktning!

Viveka Leksell
Viveka Leksell
viveka.leksell@mora.se

Jag har så mycket att berätta om Mora, vilket äventyr! Tänk er utmaningen för en riktig 08:a, en stadsråtta från Stockholm, uppgiften att etablera en alldeles ny kommunikationsverksamhet för Mora kommun. Lockande? Självklart! Varumärket Mora är starkt och attraktivt. Jag ansökte och fick jobbet, och i det ingick inte bara att införa ett strategiskt syn- och arbetssätt in om kommunikation utan även att bygga varumärket för platsen Mora, och med det kom inflyttarfrågor samt demokratifrågor – allt med delaktighet och dialog som ledstjärnor. Nu två år senare är vi på god väg tillsammans med förhoppningsvis hela Mora. Och jag ser fram emot fortsättningen! Ta del av min blogg, kommentera, dela och sprid den vidare.

No Comments

Post A Comment