”Jag har verkligen lärt mig så oerhört mycket” – feriepraktiken populär bland Moras ungdomar

”Jag har verkligen lärt mig så oerhört mycket” – feriepraktiken populär bland Moras ungdomar

I Mora får alla sökande en feriepraktikplats. De ungas egna förmågor och egenskaper har i år matchats mot arbetsplatserna för att få rätt person på rätt plats.

Cirka 240 ungdomar i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasiet i Mora har tagit klivet ut i arbetslivet under sommaren. Feriepraktiken ger unga i Mora möjlighet att prova ett yrke och få testa sina förmågor på en riktig arbetsplats.

Förskola, fritids, äldreboende, bibliotek, vaktmästeri och kommunledningskontoret är några av feriepraktikplatserna i Mora kommun den här sommaren.

– För oss som arbetsgivare blir feriepraktiken ett sätt att visa upp bredden av de många olika yrken som finns inom arbetsgivaren Mora kommun. Vi ser fram emot att några av feriepraktikanterna ska bli våra kollegor när de är klara med sin utbildning, säger personalstrategen Mona Sandberg.

Några av ungdomarna har också gjort praktik i närings- och föreningslivet, bland annat hos Biltema, Zornsamlingarna, Tomteland och föreningar som till exempel Våmhus hembygdsgård.

Tre feriepraktikanter fick som uppdrag av kommunens personalenhet att intervjua och dokumentera andra feriepraktikanters upplevelser. Så här låter några av de ungas svar kring sina sommarjobb…

– Jag vill gärna jobba inom vården i framtiden, det här var en bra start.

– Det är kul, men drygt, att ta hand om barn.

– Man lär sig nya saker varje dag.

– Det är mysigt att vara med de äldre, man får mer respekt för dem.

Alla sökande har fått feriepraktik den här sommaren, och praktiken är upplagd på tre olika perioder där ungdomarna arbetar två veckor vardera. Vid ansökan har de kunnat ange sina egenskaper och styrkor, vilket har gjort att arbetsplatserna kunnat matchas och de allra flesta har fått något av sina önskemål uppfyllda.

– Extra roligt är att många varit intresserade att jobba inom äldrevården, de platserna har varit extra efterfrågade i år. Det känns bra att intresset finns hos våra ungdomar kring välfärdsjobben, som är Sveriges viktigaste jobb, säger Mona Sandberg.

Frida Dolk
Frida Dolk
frida.dolk@mora.se

Kommunikationsstrateg på Mora kommun

No Comments

Post A Comment