Mora fortsätter att växa som turistdestination

vandrare par mora

Mora fortsätter att växa som turistdestination

Vinter- och sommarsäsongen är starka årstider för besöksnäringen i Mora. Redan första halvåret 2016 visade övernattningar på boendeanläggningar runt om i Mora en markant ökning jämfört med åren 2014 och 2015. Vilket visar på en fortsatt positiv utveckling för Moras tillväxt.

Sedan många år tillbaka följer Mora kommun Statistiska centralbyråns (SCB) statistik på de kommersiella boendet, det vill säga boende besökare betalar för i form av hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar. Redan under det första halvåret 2016 kan vi se en markant ökning jämfört med åren 2014 och 2015. Den 6 oktober publicerar Tillväxtverket och SCB besöksstatistiken för sommarmånaderna. Eftersom sommaren är en viktig period för Moras besöksnäring, väntar vi med spänning på årets sommarsiffror.

En aktiv livsstil lockar besökare till Mora
80 procent av de kommersiella övernattningarna står svenskarna för. Bland de utländska turisterna är det norrmän, tyskar och danskar som står för flest övernattningar. Förutom att det finns en geografisk närhet som förklarar varför våra besökare väljer Mora och Sverige så finns det mycket annat som påverkar varför man packar väskan och reser just hit. Bland annat förändringar i valutaförhållanden, tillgänglighet i form av förbättrad infrastruktur. Men i Mora ser vi också en starkt uppåtgående trend vad gäller turisternas önskan om att aktivera sig under semestern. Vandring och cykling efterfrågas starkt under sommarmånaderna likaså kulturaktiviteter som till exempel museibesök.

En av Moras basindustrier
Besöksnäringen är en av Moras basindustrier och påverkar många företag i kommunen. Förutom de primära turistföretagen såsom hotell, campingplatser och aktivitetsföretag är besöksnäringen också mycket viktig för handeln. Under 2015 kunde vi se i statistiken att drygt 933 000 turistövernattningar gjordes i Mora och att 335 000 av dem var kommersiella. Besöksnäringen genererade totalt 686 helårsarbeten och 47,1 miljoner i skatteintäkter. Totalt omsatte besöksnäringen år 2015 över 1,2 miljarder kronor inom Mora kommun.

Besöksnäringen är en viktig del för att Mora ska kunna fortsätta att växa och vara en attraktiv plats för både besökare, inflyttare, invånare och näringsliv. För vi vill och har behov av att fler människor väljer att bo, studera och arbeta och etablera sina företag i Mora. Även när det gäller befolkningsökningen så kan vi se att under det första halvåret 2016 ökade Mora med 73 personer. Så idag har Mora nästan 20 200 invånare. Den största ökningen beror på att fler personer har flyttat in till kommunen än vad som flyttat ut men även att det föds några fler barn än tidigare år.

Så låt oss vara stolta över Mora och fortsätta att utveckla och stärka platsens popularitet som turistdestination och inflyttningsort.

Caroline Smitmanis Smids
Caroline Smitmanis Smids
caroline.smitmanis-smids@mora.se

Utvecklingschef, Mora kommun

No Comments

Post A Comment