Nytt medborgarlöfte i Mora

Medborgalöfte

Nytt medborgarlöfte i Mora

Tillsammans med Mora kommun har polisen arbetat fram ett medborgarlöfte. Ett löfte som ska leda till ökad trygghet på parkeringarna i Norets handelsområde, att området blir tystare nattetid för att inte störa boende i närheten och att unga i riskzonen följs upp.

Utifrån dialog med medborgare, medarbetare inom polis och kommun samt utifrån polisens statistik för anmälningar och händelserapporter har parkeringarna vid Noret identifierats som ett problem i Mora. Här samlas unga på kvällar och nätter och ett allmänt busliv förekommer.

Polisen har sedan 2015 arbetat med så kallade medborgarlöften, för att samverka med kommuner och andra aktörer i syftet att arbeta mer brottsförebyggande och för att öka tryggheten i samhället. Medborgarlöften innebär tidsatta och konkreta aktiviteter som tar sin utgångspunkt från en lokal kartläggning där en problembild har tagits fram och prioriterats utifrån dialoger med allmänheten, berörda aktörer samt med medarbetare inom polis och kommun.

Innebörden av medborgarlöftet vid Noret

Medborgarlöftet om samverkan kring Noret är Moras första medborgarlöfte. Medborgarlöftet innebär att samverkande parter under hösten 2016 lovar att genomföra aktiviteterna nedan.

Polisen lovar att:
• genomföra insatser i området, vid minst fyra tillfällen utöver den vanliga polisverksamheten
• utföra hembesök alternativt telefonledes kontakta ägare till de fordon som varit mest aktiva i buslivet i området, minst en kontakt per vecka
• regelbundet förverka alkohol i området
• arbeta för att nu gällande lagstiftning inom trafikområdet anpassas efter rådande omständigheter, bland annat vad gäller ordningsbot.

Mora Kommun lovar att:
• via Rosa Huset arbeta för att ungdomar i olika åldrar ska erbjudas passande aktiviteter
• revidera nu gällande Lokala ordningsföreskrifter, utifrån bullerperspektivet
• via socialförvaltningen ha fältarbetare i området vid minst en helg per månad och vid högtider.

McDonald’s lovar att:
• införa parkeringsförbud samt infartsförbud mellan klockan 24.00 – 06.00, med skyltning på platsen
• ha serveringen inomhus stängd 24.00 – 06.00, med endast drive-thru öppet någon timme till fredag och lördag (i dagsläget 02.00). Övriga dagar är all servering stängd från 24.00.

Nattvandrarna Mora lovar att:
• synas ute bland ungdomar, stödja och inge trygghet under framförallt veckoslut och helger och att söka samverkan med andra grupper som möter ungdomarna i sin vardag, till exempel skola.

Samverkansavtal mellan Mora kommun och polisen

I samband med signering av medborgarlöftet så skrevs även ett samverkansavtal under av Mora kommun och polisen. Samverkansavtalet syftar till att skapa en gemensam bild av de lokala problemen och stärka det lokala brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. På Mora kommuns hemsida www.mora.se kan du ta del av medborgalöftet och samverkansavtalet i sin helhet.

Genom medborgarlöften kan du som medborgare ha en stor bidragande del i var fokusen ska ligga i arbetet med trygghetsskapande insatser i Mora. Vad anser du att polisen, kommunen och medborgare kan göra för att öka tryggheten i Mora? Finns det någon utmärkande plats eller tid som har ett särskilt behov av åtgärder? Polisen vill gärna ha in dina tips och synpunkter på frågorna ovan.

Maria Söderbacka
Maria Söderbacka
bergslagen.registrator@polisen.se

Kommunpolis i Mora och Orsa

No Comments

Post A Comment