Samma Lika – integration där alla är vinnare

Samma Lika – integration där alla är vinnare

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Du har säkert hört det uttrycket då och då de senaste månaderna. Och det har inspirerat mig och representanter för tre idrottsföreningar i Mora att dra igång integrationsprojektet ”Samma Lika”. 

Vårt syfte är att ge asylsökande möjligheten att aktivera sig och integrera sig i det svenska samhället.
Många asylsökande i Mora bor trångt och har brist på meningsfull sysselsättning – inte minst de 250 personer som idag bor uppe på Gesunda. Det är också svårt för barnen att utöva någon form av organiserad idrott eftersom de flesta sådana aktiviteter finns i centrala Mora.

Med ett ökat antal asylsökande finns det därför ett behov av en ökad samverkan mellan olika aktörer, både inom den offentliga och privata sektorn. Allt för att vi ska kunna tillgodose de behov som finns.
Mora har länge varit ett homogent samhälle och när nya människor kommer hit blir många rädda och fundersamma, åsikterna om integration blir också mer och mer polariserade. Allt detta vill vi ändra på. Vi tror nämligen att en ökad integration är bra för alla. Inte bara för de asylsökande, utan även för våra föreningar där nyanländas kompetenser och engagemang kan vara en stor tillgång.

En effekt av integrationen är att föreningarna får fler ideella krafter. En annan är att verksamheterna kan utvecklas när metodik, pedagogik och träningsfilosofi delas – inte bara mellan nyanlända och föreningsmedlemmar utan även mellan de föreningar som ingår i projektet.

”Sama Lika” är ett projekt som samordnas av sju aktörer, där Mora Församling står som projektägare och Mora Folkhögskola är arbetsgivare för projektledaren. Mora Kommun och SISU finansierar stora delar av projektet medan de tre initiativtagande föreningarna är KAIS Mora IF, IFK Mora och Mora IK.

Det är med andra ord fokus på idrott, och integrationen sker i flera steg. I första steget får asylsökande ungdomar lära känna sporten för att i nästa steg skolas in i verksamheten för att själva kunna utöva sporten. Gemensamt för samtliga föreningar är med andra ord att det finns möjlighet att först prova på idrotterna och lära sig hur föreningslivet fungerar, för att sedan kunna börja i ordinarie verksamhet som aktiva medlemmar.

När integrationen mellan ungdomarna är i full gång kan även föräldrar engagera sig i laget eller föreningen som till exempel volontärer.

”Samma Lika” sträcker sig över två år och förväntas beröra cirka 350 asylsökande. Genom den multigration som uppstår involveras även cirka 500 medlemmar i KAIS Mora, 100 medlemmar i Mora IK, 3000 medlemmar i IFK Moras sex föreningar samt alla de andra föreningarna som i framtiden kommer engagera sig i projektet.

Mora är en aktiv idrottskommun så det har känts naturligt att börja där. Men vi vill inte begränsa ”Samma Lika” till idrotten. Alla föreningar som vill delta är välkomna. Det spelar ingen roll om ni ägnar er åt schack, dragspel eller segelflyg – om ni vill vara med så kontakta mig. Alla kan göra något!

Dennis Wallin
Dennis Wallin
dennis.wallin@kaismora.se

Projektledare, föreningsutvecklare och evenemangsansvarig - Kais Mora

No Comments

Post A Comment