Tillsammans kan vi stoppa skadegörelserna i Mora

Marcus Peter och hans kollega Therese Smedborn Dahlberg patrullerar i Mora.

Tillsammans kan vi stoppa skadegörelserna i Mora

Det är nog få som har missat den våg av stölder och skadegörelse som har varit i Mora den senaste tiden. Nu samordnar polisen och kommunen via Brottsförebyggandet rådet sina resurser för att komma till rätta med problematiken och vädjar till allmänheten om hjälp.

Skadegörelserna i Mora har ökat jämfört med tidigare år. Från augusti har det kommit in 21 olika anmälningar rörande stöld och 71 anmälningar gällande skadegörelser till polisen.

– Vi har sett att skadegörelserna främst har varit riktad mot föreningslokaler, offentliga byggnader och affärslokaler och vid flera tillfällen har man krossat fönster med sten eller motsvarande, säger Marcus Peter förundersökningsledare vid polisen i Mora.

Flera bilar har även utsatts för skadegörelse, Mora Brandkårs räddningsbåt har saboterats och vid ett antal tillfällen har man brutit sig in i byggnader och ställt till med oreda.

– I samanställningen av inkomna anmälningar får vi känslan av att det saknas ett tydligt motiv för dessa brott. Man är endast ute efter att förstöra, säger Marcus Peter.

Nu vill polisen och kommunen komma tillrätta med problematiken och kraftsamlar sina resurser via Brottsförebyggande rådet (Brå). Brå är ett nätverk som vanligtvis träffas fyra gånger per år och som arbetar med brottsförebyggande åtgärder i Mora. I rådet sitter kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och kommunens säkerhetssamordnare som medlemmar tillsammans med representanter från för- och grundskoleförvaltningen, gymnasieförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltning,  tekniska förvaltningen, Mora strand, Mora köpstad och Polisen.

– Vi har fått in tips på händelser ifrån allmänheten och jobbar kontinuerligt med förebygga brottsligheten och få den att upphöra. Nu vill vi gå ut bredare för att uppmana Morabor att höra av sig om de har sett något, för att vi ska kunna gripa eventuella gärningspersoner. Det behöver inte vara någon ny händelse man sett utan det kan även röra sig om en tid tillbaka, säger Marcus Peter.

Polisen vill tydliggöra att det är viktigt att brott anmäls så att det kommer till deras kännedom, eftersom det är först då som polisen kan agera och utreda och föra informationen vidare till exempelvis kommunen. Om brott inte anmäls är det svårt att påvisa problematiken och prioritera resurser för att förebygga brottsligheten.

– När vi får in en anmälan till polisen så bearbetas den och beslut om fortsatt handläggning bestäms. I många fall finns det inget konkret att gå vidare på just då. Detta betyder inte att vi inte utför andra åtgärder för att kunna lagföra gärningspersoner. Tillexempel så samverkar vi med kommunen för att förebygga fortsatt brottslighet eller så sätter vi in särskilda resurser på spaning mot en viss typ av brottslighet. Framkommer nya omständigheter kan en förundersökning återupptas.

Har du uppgifter som kan sättas i samband med skadegörelserna i Mora uppmanas du att kontakta polisen på telefonnummer
114 14 och begära polisområde Dalarna alternativt besöka polisstationen i Mora.

– Huvudsyftet nu är att identifiera gärningspersoner som begår dessa brott och slutligen kunna lagföra dem avslutar Marcus Peter.

Frida Dolk
Frida Dolk
frida.dolk@mora.se

Kommunikationsstrateg på Mora kommun

No Comments

Post A Comment