Varumärkesresan

VARUMÄRKET MORA ÄGS AV ALLA SOM BOR OCH VERKAR I MORA

En tydlig kommunikativ varumärkesplattform blir en ledstjärna och ett verktyg för Moras utveckling och marknadsföring så att vi tillsammans kan attrahera nya besökare och invånare. Är vi många aktörer som säger samma sak blir vi oerhört starka tillsammans. En varumärkesplattform säger dels något om hur Mora är men innehåller även en strävan och blir en ledstjärna för utvecklingsarbeten i Mora.

Mora kommun är katalysator i arbetet med att driva varumärket Mora framåt, tillsammans med en referensgrupp bestående av aktörer från civilsamhälle, näringsliv, föreningar och medborgare. Läs intill om Moras varumärkesresa.

Processen

Steg 1: Bakgrund

Under 2009 initierades ett omfattande arbete i Mora med en mängd aktörer från civilsamhälle, näringsliv, föreningar och medborgare för utveckla Mora som plats. Arbetet genomfördes för att kunna möta framtida utmaningar när det gäller tillväxt, arbetstillfällen, skatteunderlag och bibehållen samhällsservice. Resultatet landade i målbilden ”Regionstad Mora –  för ett aktivt liv”, där löftet var att ”erbjuda de bästa möjligheterna för ett aktivt liv”.

I dag har vi denna målbild men saknar verktyg för att lyckas nå målet. Målbilden behöver fyllas med innehåll, målgrupper, argument, styrkor, svagheter och aktivitetsplan med mera.

Eftersom omvärlden präglas av ökad konkurrens och internationalisering ställer det allt högre krav på konkurrensförmåga, stark identitet och tydliga erbjudanden. Därför behöver Mora en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig plan där alla aktörer tar sitt ansvar för att utveckla platsen vidare.

För att lyckas med detta både ekonomiskt, socialt och miljömässigt behövs ett starkt och välförankrat varumärkesarbete med en tydlig och kommunikativ strategi som ägs av alla medborgare och aktörer som bor och verkar i Mora. Strategin ska utgöra en grund och ange en riktning för Moras utveckling och marknadsföring så att vi tillsammans kan attrahera nya besökare och invånare.

Steg 2: Vi sätter igång varumärkesarbetet på allvar – oktober till december 2014

2014 fortsatte varumärkesprocessen med att kommunikationsbyrån Identx upphandlades som stöd och bollplank i framtagandet av en varumärkesplattform. Plattformen ska definiera vision och verksamhetsidé, våra grundläggande värderingar, vilka kärnvärden som vi vill förknippas med, vilken identitet vi vill ha och vilket löfte vi vill förmedla. Genom att utgå ifrån en varumärkesplattform kan vi kommunicera mer effektivt och konsekvent och säkerställa att vi långsiktigt förmedlar samma övergripande bild av varumärket, så att vi når vårt mål att attrahera nya besökare och invånare till Mora.

I slutet av 2014 påbörjades insamling av kunskap från tidigare projekt, officiella källor (forskning, nationella studier, andra platsvarumärkesarbeten) och tidigare undersökningar med kopplingar till Mora för att skapa en bra grund av platsvarumärket Mora.

Steg 3: 1000 röster om Mora – mars 2015

För att få en bredare bild av hur människor i Sverige uppfattar Mora idag och en möjlighet att senare mäta hur attityderna och bilden av Mora har förändrats genomfördes en webbundersökning där totalt 1032 personer svarade på frågor.

Undersökningen pågick under perioden 5–14 mars och vi frågade 52 invånare i Mora, 101 invånare i Dalarnas län samt 931 invånare i övriga Sverige om deras bild av Mora.

Här kan du ta del av hela undersökningen »

Steg 4: Engagera och involvera varumärkesambassadörer – mars 2015

Den 25 mars deltog 25 aktörer ​från det lokala näringslivet, kulturlivet, idrottsföreningar, lokalmedia, elever från S:t Mikaelskolan, politiker och kommuntjänstemän i ett referensgruppsmöte. Med utgångspunkt från Regionstaden för ett aktivt liv diskuterades vad vi menar med målbilden och hur arbetet med platsvarumärket Mora ska läggas upp och följas upp.

Referensgruppen kommer i det fortsatta arbetet att vara ett bollplank och ambassadörer för varumärket Mora. Här kan du läsa nyheten som publicerades efter referensgruppsmötet »

Steg 5: Digital plattform – maj 2015

4 maj lanserades denna digitala kampanjwebb där syftet är att skapa en social digital plats för delaktighet och dialog kring varumärkesarbetet. Här finns möjligheter att diskutera platsvarumärket och bidra med egna tankar, idéer och berättelser om Mora idag och i framtiden.

Steg 6: Hitta den unika bilden av Mora – maj 2015

Den 5–6 maj anordnade vi en workshop där 100 representanter deltog.

Inbjudan till workshopen var riktad till personer som bor eller verkar i Mora och som vill bidra med sina tankar kring hur vi gemensamt kan arbeta för att stärka bilden av Mora. Med utgångspunkt i ”Regionstaden för ett aktivt liv” diskuterade vi vad vi menar med målbilden ur olika perspektiv och vad vi behöver göra för att ta oss dit. Syftet med workshoparna var att skapa ett engagemang och ett bra underlag till varumärkesplattformen.

På workshopen diskuterade vi frågorna:

  • Vad gör dig stolt med Mora?
  • Vad har Mora som lockar nya företag och nya invånare?
  • Om Mora vore en person, hur skulle du beskriva den (intressen, utseende, egenskaper)?

Läs mer om workshopen här »

Beskriv Mora som en person idag:

Mas bakom gärdesgård

”Medelålders man i sliten masdräkt – tvär, butter och misstänksam. Stolt och engagerad med stor integritet. Innovativ och kreativ med stort hantverkskunnande. Traditionsmedveten, kanske var det bättre förr.
Motionär, idrottsintresserad och överraskande bra musiker. Stort natur- och jaktinstresse, hatar vargar och Leksand.”

 

 

Beskriv Mora som en person i framtiden:

Dalkulla i framtidenMiljömedveten, hälsomedveten, vänlig, gästvänlig, kreativ, proaktiv, stolt, drivande, egenföretagare, framtidsorienterad, nyfiken, kaxig, trovärdig.

Kristin Kaspersen ”med blåbärssoppa i skägget” ingen mellanmjölk ……som bor på TIngsnäs med sina barn som åker vattenskidor, ofta långboard till skolan som är en av de bästa i Sverige.

Steg 7: Sammanställ och analysera resultaten – maj till juni 2015.

Nu kommer allt material från tidigare arbete, workshops, undersökning, kampanjwebb och övriga träffar att sammanställas och analyseras. Resultaten kommer sedan att provtryckas i olika sammanhang. Mer information kommer att synliggöras på denna kampanjwebb. Ta möjligheten att ge din bild av Mora här »

Steg 8: Förslag till varumärkesplattform – juni 2015.

Första utkastet av varumärkesarbetet provtrycks i referensgruppen där vi har aktörer från civilsamhälle, näringsliv, föreningar och medborgare som deltar.

Steg 9: Strategiarbete - juni till oktober 2015.

Arbetet med varumärket fortsätter och vi vill gärna ha in dina synpunkter och idéer kring Mora. Berätta din bild av Mora »

Steg 10: Ett förslag till varumärkesplattform presenteras – oktober 2015.

Varumärkesplattformen beskriver vad som särskiljer Mora från andra platser och fungerar som ett verktyg för alla som vill stärka kommunens attraktionskraft. Varumärket Mora ska bidra till möjligheten att uppfylla målbilden ”Mora, regionstaden för ett aktivt liv”.

Från juni har Mora kommun, tillsammans med referensgruppen som består av olika aktörer från Mora fokuserat på förankring och utveckling av varumärkesplattformen. Inför sommaren skickades varumärkesplattformen till referensgruppen för remiss.

För att förtydliga bilden av Moras näringsliv har flera möten med olika representanter genomförts, bland annat med MAI-gruppen (näringslivet), med näringslivskontoret på kommun samt med ett 70-tal representanter från näringslivet under en hockeyträff den 13 oktober. Värdefulla inspel har inkommit och plattformen har modifierats och förtydligats.

Varumärkesplattformen kommer att beslutas av referensgruppen i januari 2016, men ett utkast av varumärkesplattform så som den ser ut idag hittar du här >>

Steg 11: Skapa vår grafiska verktygslåda – februari 2016. Här är vi just nu

För att alla aktiva aktörer i Mora ska kunna bidra med att sprida bilden av Mora behövs en grafisk verktygslåda. Denna verktygslåda utgår från en grafisk profil som fungerar som en handbok med verktyg och regelverk för hur logotyper, bilder, filmer ska användas.

Steg 12: Aktiviteter som stärker varumärket – februari 2016.

Det viktiga med varumärkesplattformen är att det leder till ”action”, att det händer saker på riktigt! Då behöver vi alla skapa och genomföra aktiviteter som gör att vi lever upp till målbilden. Kommunen är en viktig katalysator i det arbetet, men alla vi som bor och verkar i Mora bör vara delaktiga för att forma och utveckla platsen vidare.

Steg 13: Tillsätta en organisation som kan arbeta för att stärka varumärket Mora – februari 2016.

Referensgruppen ska tillsamman hitta lämpliga aktörer som både på kort och lång sikt kan driva varumärket i Mora i riktning mot positionen.

Steg 14: Vad händer sen?

Förhoppningen är att vi nu har fått en fungerande process och handlingsplan som gör att arbetet med varumärket blir självgående, och att vi har fortsatta aktiviteter och idéer på hur vi utvecklar vårt varumärke och nå vår målbild.

Varför behövs ett varumärkesarbete?
Dela på:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin