Webbsatsning ska öka kvaliteten och insynen i Moras för- och grundskolor

Dator webbsatsning kvinna

Webbsatsning ska öka kvaliteten och insynen i Moras för- och grundskolor

Våra för- och grundskolors nya webbsidor ska göra den dagliga verksamheten och planeringen mer tillgänglig och livspusslet ska underlättas för elever, föräldrar och skolpersonal. Dessutom är förhoppningen att webbsatsningen ska höja kvaliteten och öka insynen och inflytandet i skolan.

i som jobbar inom skolan har under en längre tid efterfrågat ett enkelt sätt att kommunicera mellan elever, föräldrar och skolpersonal. Nu är vi äntligen där! Under hösten lanserar samtliga skolor och förskolor i kommunens regi nya webbsidor som ett led i att utveckla den digitala kommunikationen.

De nya webbsidorna innehåller många användbara funktioner, till exempel nyheter, studietips och kalender med alla skolans aktiviteter som föräldrar kan prenumerera på i sina egna smartphones och få aviseringar inför en planerad skolaktivitet.

Skolpersonal får nytt, enkelt verktyg

De nya webbsidorna kommer även fortsättningsvis ligga under kommunens externa webbplats mora.se. Men publiceringsverktyget för skolsidorna är Svenska lag, som många av er säkert känner igen i idrottssammanhang. Svenska lag har utvecklat ett enkelt och användarvänligt verktyg och tanken är att alla pedagoger själva ska kunna publicera information till sina respektive grupper och klasser.

Webbsidorna kommer att ha både öppna, externa sidor för allmänheten och låsta, interna sidor där till exempel en skolklass kan kommunicera innehåll som är mer privat. Sidorna kommer att vara interaktiva och erbjuda nya möjligheter till kommunikation mellan elever, föräldrar, skolpersonal och skolledning.

Goda resultat på Morkarlby skola

Morkarlby skola har under två år testat verktyget och skapat sin egen webbsida och försöket har gett mycket goda resultat. Skolpersonalen upplever att elever och föräldrar känner sig mer informerade och därmed också tryggare. Informationen är lättillgänglig och på webbsidan finns allt som elever och föräldrar behöver veta för att få den dagliga planeringen att fungera.

Vår förhoppning är att samtliga kommunala skolor och förskolor ska använda verktyget senast 1 januari 2017. Genom denna digitala kommunikationssatsning kommer vi att få ett verktyg som höjer kvaliteten ännu mer i kommunens skolor och som skapar ett fönster utåt som kan attrahera fler elever och kompetenta lärare till Mora.

Inga-Lena Spansk
Inga-Lena Spansk
Inga-Lena.Spansk@mora.se

Skolchef, Mora kommun

No Comments

Post A Comment